FOLLOW US

           ปัจจุบันกระดาษที่จำหน่ายตามท้องตลาดมีหลายชนิดและหลายจุดประสงค์ในการใช้ หากจะแยกชนิดของกระดาษโดยใช้สายตาแบบคร่าวๆก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะจำแนกว่ากระดาษนั้นเป็นกระดาษชนิดอะไร เนื่องจากวัสดุแรกเริ่มที่ใช้ในการทำกระดาษมีความหลากหลาย ไปจนถึงสารเคมีที่นำมาใช้ในการเคลือบก็มีความแตกต่าง ทำให้งานที่ได้ออกมาจากกระดาษในแต่ละชนิดก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะไปตามชนิดของกระดาษ                                                                                      

ดังนั้นแนวทางในการเลือกกระดาษให้ตรงกับงานพิมพ์ควรพิจารณาตามดังนี้
1. น้ำหนัก : ควรจะเลือกน้ำหนักให้เหมาะสมกับงานที่ใช้และเครื่องพิมพ์ ซึ่งในปัจจุบันน้ำหนักกระดาษจะมีหน่วยเป็น GSM.
2. แรงตึงผิวของกระดาษ : เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความคมชัดของงานพิมพ์ ถ้าหากมีความต้านทานต่อแรงตึงผิวต่ำจะทำให้งานพิมพ์ไม่ชัดหรือคลาดเคลื่อน
3. การดูดซับ : กระดาษที่มีความบางการดูดซับน้ำหมึกมากไป ทำให้น้ำหมึกทะลุ ชิ้นงานเกิดความเสียหาย
4. สีสันของกระดาษ : จะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง เพราะหากเป็นการพิมพ์ขาวดำ การใช้กระดาษที่มีสีที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ดีไซน์ถูกกระดาษดูดกลืน ไม่เกิดความสวยงามของชิ้นงาน
5. ความทึบของกระดาษ : จะต้องเลือกจะต้องมีลักษณะที่โปร่งหรือทึบตามน้ำหนักแกรมที่เลือกไว้
6. ลักษณะผิวกระดาษ : เนื้อกระดาษที่ดีจะต้องไม่มีสิ่งเจือปนหรือจุดด่างดำ เวลาพิมพ์งานสีน้ำหมึกจะต้องเสมอกันทั่วแผ่นไม่ลอกหลุดง่าย

              กระดาษคอร์บอนเลส (Carbonless Paper) เป็นกระดาษเคมีที่ถูกเคลือบด้วยแคปซูลหมึกสีเพื่อให้สามารถคัดลอกข้อความไปยังกระดาษแผ่นต่อๆไปโดยอาศัยแรงกด ส่วนมากจะใช้ในการทำบิลเงินสดทั่วไปตามร้านต่างๆ หรือใช้การงานเอกสารการทำสัญญา

โครงสร้างของกระดาษคาร์บอนเลส มีดังนี้
1. Coated Back (CB) คือ กระดาษที่ถูกเคลือบด้วยแคปซูลน้ำหมึกทางด้านหลังของแผ่นกระดาษซึ่งจะถูกกนำมาใช้เป็นแผ่นบน
2. Coated Front and Back (CFB) คือ กระดาษที่ถูกเคลือบด้วยแคปซูลน้ำหมึกทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังของแผ่นกระดาษซึ่งจะถูกนำมาใช้เป็นแผ่นกลาง
3. Coated Front (CF) คือกระดาษที่ถูกเคลือบด้วยแคปซูลน้ำหมึกทางด้านหน้า

หลักการทำงานของกระดาษคาร์บอนเลส
1. เมื่อมีแรงกดลงไปกระทบกับกระดาษคาร์บอนเลสจากการเขียนหรือการพิมพ์ ตัวไมโครแคปซูลในกระดาษ CB ที่ถูกเคลือบอยู่ด้านหลังจะแตกตัวและทำหน้าที่คัดลอกข้อความไปยังกระดาษ CF ที่อยู่ด้านล่าง
2. ด้วยแรงกดดังกล่าวทำให้เกิดปฏิกิริยากับไมโครแคปซูลที่ถูกเคลือบอยู่ทั้งทางด้านบนและด้านล่างของกระดาษ CFB เช่นเดียวกัน
3. ผลสุดท้ายจะทำให้เกิดข้อความที่ถูกคัดลอกจากกระดาษ CB ที่อยู่แผ่นแรกลงมายันแผ่นสุดท้ายของกระดาษ CF

 

        Forest Stewardship Council (FSC) คือ องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มาจากหลากหลายหน่วยงานอันได้แก่ หน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ทางด้านสังคม กลุ่มผู้ผลิตซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ และกลุ่มผู้ทำสวนป่า จากทั่วโลกโดย โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือมุ่งเน้นในการปรับปรุงพื้นที่ส่วนอนุรักษ์และลดการตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติและป่าอนุรักษ์

ประวัติ
          Forest Stewardship Council (FSC) ก่อตั้งในเดือนตุลาคม ปี 1993 ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานในปี 1994 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบอร์น ประเทศเยอรมัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากหลายองค์กรประหว่างประเทศ เช่น Non-government Organizations (NGO), World Wide Fund for Nature (WWF), Friend of the Earth และ Green Piece เป็นต้น
          มาตราฐาน FSC สำหรับการรับรอง Chain - of – Custody Certification (COC) จึงถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์นั้นถูกผลิตจากไม้ในป่าที่ได้รับการควบคุมเป็นอย่างดีและเนื่องจากไม้นั้นมีโอกาสผสมปนเปกันได้ง่าย อีกทั้งยังอาจมีการใช้ซ้ำซ้อนหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้
          บริษัท ดี. เอช. เอ. สยามวาลา จำกัด ขอเป็นหนึ่งในผู้ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานของ FSC ในการคงความสมดุลอย่างยั่งยืนระหว่างกลุ่มผู้ผลิตซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้และการดำรงค์อยู่ของผืนป่าเพื่อให้สามารถเจริญเติบโตควบคู่กันไปได้ในอนาคต