FOLLOW US

           ปัจจุบันกระดาษที่จำหน่ายตามท้องตลาดมีหลายชนิดและหลายจุดประสงค์ในการใช้ หากจะแยกชนิดของกระดาษโดยใช้สายตาแบบคร่าวๆก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะจำแนกว่ากระดาษนั้นเป็นกระดาษชนิดอะไร เนื่องจากวัสดุแรกเริ่มที่ใช้ในการทำกระดาษมีความหลากหลาย ไปจนถึงสารเคมีที่นำมาใช้ในการเคลือบก็มีความแตกต่าง ทำให้งานที่ได้ออกมาจากกระดาษในแต่ละชนิดก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะไปตามชนิดของกระดาษ                                                                                      

ดังนั้นแนวทางในการเลือกกระดาษให้ตรงกับงานพิมพ์ควรพิจารณาตามดังนี้
1. น้ำหนัก : ควรจะเลือกน้ำหนักให้เหมาะสมกับงานที่ใช้และเครื่องพิมพ์ ซึ่งในปัจจุบันน้ำหนักกระดาษจะมีหน่วยเป็น GSM.
2. แรงตึงผิวของกระดาษ : เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความคมชัดของงานพิมพ์ ถ้าหากมีความต้านทานต่อแรงตึงผิวต่ำจะทำให้งานพิมพ์ไม่ชัดหรือคลาดเคลื่อน
3. การดูดซับ : กระดาษที่มีความบางการดูดซับน้ำหมึกมากไป ทำให้น้ำหมึกทะลุ ชิ้นงานเกิดความเสียหาย
4. สีสันของกระดาษ : จะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง เพราะหากเป็นการพิมพ์ขาวดำ การใช้กระดาษที่มีสีที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ดีไซน์ถูกกระดาษดูดกลืน ไม่เกิดความสวยงามของชิ้นงาน
5. ความทึบของกระดาษ : จะต้องเลือกจะต้องมีลักษณะที่โปร่งหรือทึบตามน้ำหนักแกรมที่เลือกไว้
6. ลักษณะผิวกระดาษ : เนื้อกระดาษที่ดีจะต้องไม่มีสิ่งเจือปนหรือจุดด่างดำ เวลาพิมพ์งานสีน้ำหมึกจะต้องเสมอกันทั่วแผ่นไม่ลอกหลุดง่าย