FOLLOW US

เกี่ยวกับเรา

Paper Solution ภายใต้ DHA Siamwalla เป็นผู้นำเข้าสินค้ากระดาษจากหลายหลายประเทศ อาทิ อิตาลี, อังกฤษ, อเมริกา, เดนมาร์ค
เราภูมิใจนำเสนอ กระดาษพิเศษคุณภาพดี มีความหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
• กระดาษพิเศษ Premium Paper, Specialty Paper
• กระดาษเคมี Carbonless Paper
นอกจากนี้ เรายังใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง กระดาษของเราเป็นกระดาษ FSC หรือ Forest Stewardship Council เป็นมาตรฐานระบบการให้การรับรองด้านการจัดการป่าไม้ (Forest Certification) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีใบรังรองหรือโลโก้ FSC นั้น สามารถรับประกันได้ว่าเป็นไม้และ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ หรือแปลงปลูกป่าที่มีการการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ผลิตภัณฑ์ของเรา