FOLLOW US


             สัญลักษณ์แห่งตัวจริง...เรื่องเครื่องเขียน
พิเศษสุด!! สำหรับลูกค้า บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด


1. รับคะแนนสะสมตามยอดซื้อ ยิ่งซื้อมาก ยิ่งได้รับคะแนนมาก ตามขั้นดังนี้

ยอดสะสม   500,000 บาท                   ขึ้นไป >> % Rebate(คะแนน)  2 %
ยอดสะสม   300,000 - 499,999 บาท    ขึ้นไป >> % Rebate(คะแนน)  1.50 %
ยอดสะสม   100,000 - 299,999 บาท    ขึ้นไป >> % Rebate(คะแนน)  1 %


     
2.  นำคะแนนสะสมที่ได้ มาช้อปเลือกของรางวัลต่างๆ ดังนี้
         - DHA Voucher มูลค่า 550 บาท  ต่อ 500 คะแนน
         - Gift Voucher มูลค่า 500 บาท : The Mall , Central , Lotus ต่อ 500 คะแนน


หมายเหตุ

-เริ่มรายการ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558
-สินค้าที่ร่วมรายการ คือ สินค้าทุกกลุ่มของบริษัท ยกเว้นสินค้า Elfen(0413), สินค้าราคาพิเศษและ Order ประมูลทุกรายการ

 

*****สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขายของท่าน หรือโทร 02-668-0123 (แผนก Direct & Tele Sales)